Odbiory techniczne budynków

Odbiór techniczny budynku jest koniecznym do spełnienia warunkiem, by można go było zgodnie z prawem użytkować. Zgodnie z przepisami, zakończenie prac budowlanych podlega zgłoszeniu. W zależności od rodzaju budynku wiąże się to z koniecznością wysłania zawiadomienia wraz z dokumentacją prowadzonej budowy lub do uzyskania zgody na użytkowanie wraz z opinią Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku domów budowanych systemem „pod klucz” oraz mieszkań w budownictwie wielorodzinnym w grę wchodzi również odbiór techniczny budynku przez osoby zlecające budowę lub kupujące mieszkanie. Odbierając mieszkanie lub budynek od wykonawcy inwestor czy osoba kupująca oświadcza, że zapoznała się z jego stanem technicznym i nie zauważa żadnych usterek, bądź załącza listę wykrytych nieprawidłowości i żąda ich usunięcia.

Samodzielne wykonanie odbioru technicznego budynku jest trudne, ponieważ wymaga znajomości wszystkich niuansów różnych technologii budowlanych. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że wielu niedociągnięć nie widać, ponieważ wiążą się z wcześniej wykonanymi pracami, „zakrytymi” tynkiem czy wylewką. Część wykonawców stara się również tuszować swoje błędy i celowo je maskuje. Najrozsądniejszym wyjściem jest zatrudnienie osoby z dużym doświadczeniem budowlanym, która w imieniu inwestora czy nabywcy przeprowadzi odbiór techniczny domu lub mieszkania i wykryje wszystkie niedociągnięcia i usterki.

Odbiór techniczny domu lub mieszkania

Firma Insbud oferuje fachowe wsparcie przy odbiorze technicznym domów lub mieszkań. Sprawdzamy w imieniu naszych Klientów stan prawny inwestycji. Weryfikujemy czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Kontrolujemy czy w obiekcie zakończono wszystkie prace oraz czy zostały one doprowadzone do etapu określonego w umowie. Badamy także czy roboty zostały przeprowadzone fachowo, a budynek nie ma żadnych wad i usterek. Weryfikujemy stan przewidzianych w umowie instalacji oraz to czy działają należycie. Wykonujemy także staranne pomiary metrażu mieszkań oraz oględziny części wspólnych budynków wielorodzinnych.