Kierowanie inwestycjami budowlanymi

Insbud oferuje usługi kierowania inwestycjami budowlanymi różnego rodzaju. Podejmujemy się prac przy prowadzeniu robót budowlanych na budowach obiektów mieszkalnych – domów jedno i wielorodzinnych, a także budynków użytkowych. Zapewniamy fachowe i rzetelne kierowanie prowadzonymi pracami oraz zgodne z przepisami uzupełnianie dokumentacji budowlanej w związku z realizowanymi robotami.

Kierownik budowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkowe niezależnie od charakteru prowadzonej inwestycji i zakresu prac, które będą realizowane. Osoba wybrana na kierownika budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane. Najlepiej, by miała też duże doświadczenie budowlane przy prowadzeniu wszystkich etapów robót, od prac ziemnych po roboty wykończeniowe.
Kierownik budowy zajmuje się organizacją prac budowlanych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie, przestrzegania zasad BHP oraz zapobieganiem niebezpiecznym zdarzeniom. Kierownik budowy powinien również dbać o wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi. Dla pełnego zabezpieczenia interesów inwestora dobrym rozwiązaniem jest również zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, który dba o najwyższą jakość wykonywanych prac.