Inwentaryzacja budowlana i przedmiary

Insbud oferuje wykonanie inwentaryzacji budowlanych oraz przedmiarów dla planowanych inwestycji każdego rodzaju. Sporządzamy dokumentację budowlaną na potrzeby remontów, modernizacji, przebudów, a także kosztorysy nowych obiektów budowlanych – od budynków użytkowych po domy jednorodzinne i wielorodzinne czy obiekty przemysłowe i usługowe. Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy w określeniu stanu budynku, zaplanowaniu koniecznych do przeprowadzenia prac oraz przygotowaniu dokładnego zestawienia wydatków, z którymi trzeba się liczyć.

Dokumentacja techniczna budynku

Inwentaryzacja budowlana to dokumentacja techniczna budynku, zawierająca dokładny projekt techniczny, który odzwierciedla stan budynku oraz jego najważniejsze parametry. Zawiera rysunki techniczne wraz z opisem, informując o usytuowaniu budynku, ilości kondygnacji, ich rozplanowaniu, dokładnej powierzchni, a także materiałami, z jakich został wykonany. W zależności od potrzeb dokument może być uzupełniony o wszystkie instalacje czy szczegóły konstrukcyjne wybranych elementów. Inwentaryzacja budowlana jest potrzebna przy planowaniu prac budowlanych, ale pozwala także na ocenę stanu budynku w razie jego kupna czy wynajmu na potrzeby określonego rodzaju działalności.

Kosztorysowanie

Firma Insbud wykonuje usługi związane z kosztorysowaniem dla dowolnych inwestycji budowlanych. Wykonujemy kosztorysy (przedmiary), które umożliwiają ocenę skali środków potrzebnych na budowę obiektu według określonego projektu. Sporządzane przez nas przedmiary są znakomitym narzędziem do kontroli kosztów budowy i oceny ofert przedstawianych przez wykonawców. Ułatwiają także planowanie wydatków oraz określenie, na jakim etapie realizacji projektu będą konieczne określone wydatki.