Budowa naszym drugim domem

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług

O firmie

Nadzór inwestorski nad budowami

Firma Insbud ze Stargardu zajmuje się sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad budowami, kontrolując w imieniu zlecającego budowę postęp i jakość wykonywanych prac. Mamy wszystkie niezbędne uprawnienia oraz duże doświadczenie w branży budowlanej. Dzięki temu jesteśmy w stanie wychwycić wszelkie nieprawidłowości i zawczasu zapobiec błędom, chroniąc inwestora przed niepotrzebnym zwiększaniem kosztów budowy. Nasza firma zajmuje się również odbiorami technicznymi domów i mieszkań, pomagając zweryfikować, czy wszystkie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i umową między wykonawcą a inwestorem. Z racji wieloletniej praktyki dobrze wiemy, na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę oraz co najczęściej bywa przyczyną późniejszych kłopotów właściciela nowo zbudowanego domu lub mieszkania.

architekci na budowie

Czym się zajmujemy ?

Prowadzimy usługi z zakresu obsługi inwestycji pełniąc obowiązki kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Do naszych głównych zadań należą:

   • Kierowanie budowami
   • Nadzory inwestorskie
   • Odbiory techniczne mieszkań i lokali
   • Inwentaryzacje budowlane
   • Przedmiary/kosztorysy

Nie tylko nadzór budowlany – pełna oferta firmy Insbud

Poza sprawowaniem w imieniu inwestora nadzoru budowlanego nad robotami realizowanymi przez wykonawcę firma Insbud świadczy również inne usługi związane z obsługą inwestycji. Zajmujemy się ponadto inwentaryzacją budowlaną i przedmiarami, sporządzając odpowiednią dokumentację oraz przygotowując kosztorysy. Nasza oferta obejmuje też pomoc w ocenie stanu technicznego odbieranych budynków – domów, mieszkań, obiektów handlowych czy przemysłowych. Zakres usług świadczonych przez Insbud obejmuje:

– kierowanie budową,
– nadzór inwestorski,
– odbiory techniczne budynków,
– inwentaryzacje budowlane,
– wykonywanie przedmiarów.

Na czym polega nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski polega na sprawdzaniu, czy wykonawca realizuje poszczególne prace budowlane zgodnie z założeniami projektu oraz zasadami sztuki budowlanej. Inspektor nadzoru inwestorskiego zawiera umowę z inwestorem i w jego imieniu kontroluje poszczególne etapy prowadzonych robót. Przepisy prawa budowlanego wymagają od każdego prowadzącego nadzór, żeby dopilnował wszystkich elementów budynku, które ulegną zakryciu w czasie późniejszych prac. Chodzi tu m.in. o sprawdzenie poprawności wykonanych hydroizolacji fundamentów czy układanych zbrojeń. Do ustawowych obowiązków nadzorującego należy także sprawdzanie jakości prac, wychwytywanie usterek oraz kontrola ich usunięcia. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy także w odbiorach technicznych poszczególnych instalacji i całego budynku. Zakres obowiązków nadzorującego może być poszerzony o dowolne zapisy umieszczone w zawieranej z inwestorem umowie.

Dlaczego warto skorzystać z usług inspektora nadzoru inwestorskiego?

Korzystanie z usług inspektora nadzoru inwestorskiego to najbardziej efektywny sposób sprawdzania jakości i postępów prac budowlanych. Kontrola robót i sposobu ich realizacji wymaga dużej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku inwestorów niemających kontaktu z budownictwem należyte samodzielne sprawdzanie wszystkich etapów prac jest właściwie niemożliwe. Budynki wznoszone przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii budowlanych, zaprojektowane jako energooszczędne wymagają bardzo starannego wykonawstwa. Nawet najmniejsze błędy czy odstępstwa od założeń projektowych mogą skutkować błędami, które będą później bardzo trudne do usunięcia. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego to gwarancja spokoju i pewności, że wykonywane na budowie prace były odpowiednio sprawdzane i nie sprawią przykrych niespodzianek.

kosztorysy budowy

Kosztorysy

przedmiary budowy

Przedmiary

konsultacje budowlane

Konsultacje

Insbud to firma, która funkcjonuje na rynku usług budowlanych od wielu lat. Systematycznie gromadzimy doświadczenia związane z nadzorowaniem pracy firm budowlanych wykonujących inwestycje „pod klucz” oraz ekip zajmujących się realizacją poszczególnych etapów robót. Mamy duży zasób wiedzy o obszarach, w których wykonawcy najczęściej popełniają błędy, jesteśmy więc w stanie objąć je szczególnym nadzorem. Poza doświadczeniem przy sprawowaniu nadzoru budowlanego mamy też wieloletnią praktykę w sporządzaniu kosztorysów, dokumentacji istniejących obiektów oraz prowadzeniem budów. Nasza oferta jest skierowana zarówno do firm budowlanych, jak i inwestorów – przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Oferujemy również sprawowanie funkcji kierownika budowy przy inwestycjach o dowolnej wielkości i stopniu skomplikowania. Działamy na terenie takich miast jak Stargard, Szczecin i Police, a także w ich okolicach, choć podejmujemy się również zleceń na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego.

Współpracujemy z

żurawie budowlane
kontakt z insbud

Kontakt

INSBUD
Grzędzice, ul. Bajkowa 16
73-110 Stargard
Tel: +48 667 905 353
www.insbud.szczecin.pl